Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku?

Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku?

Co powinien zawierać wniosek o odrzucenie spadku? Twój bliski zostawił długi, których nie chcesz odziedziczyć? W niniejszym poście wyjaśnię Ci jak napisać wniosek o odrzucenie spadku, aby uniknąć problemów spadkowych. Wzór wniosku Przykładowy wniosek do sądu powinien zawierać następujące elementy: Wskazanie miejsca i daty sporządzenia oświadczenia. Oznaczenie sądu, do którego składany jest wniosek. Oświadczenie  o odrzuceniu spadku …

RODO a ochrona danych osobowych

RODO a ochrona danych osobowych

RODO a ochrona danych osobowych Jesteśmy już w nowym roku, a w nim czekają na nas różne zmiany. Jedna z takich zmian wejdzie w życie 25 maja 2018 roku. Ta zmiana to wprowadzenie RODO (GDPR). RODO to skrót od nowego unijnego rozporządzenia związanego z ochroną danych osobowych. Co na to wszystko Generalny Inspektor Ochrony Danych …

Prawa konsumenta

Prawa konsumenta

Prawa konsumenta Prawa konsumenta określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – kliknij. , która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. Odstąpienie od umowy Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jakie prawa …

Długi spadkowe – odpowiedzialność spadkobierców – odrzucenie spadku

Długi spadkowe – odpowiedzialność spadkobierców – odrzucenie spadku

Czy długi spadkowe wchodzą w skład spadku? Zgodnie z regułą wyrażoną w kodeksie cywilnym z chwilą śmierci prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na jedną lub kilka osób. Kiedy następuje nabycie spadku? Nabycie spadku z chwilą jego otwarcia. W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku sąd spadku ma obowiązek badania z urzędu kto jest spadkobiercą. Niezależnie od wniosku …

Licytacja elektroniczna ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym

Licytacja elektroniczna ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym

Licytacja elektroniczna ruchomości Komornicy sądowi w dniu 8 września 2016 r. nabyli uprawnienia do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w drodze licytacji elektronicznej. Jest to efekt wprowadzenia do Kodeksu postępowania cywilnego przepisów ustawą nowelizującą z dnia z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw …

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży

Nieodpłatna pomoc prawna Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży. W dniu 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 2227). W samym dniu weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. …

Separacja

Separacja

Na czym polega separacja? Separacja polega na sądowym uchyleniu wspólnoty małżeńskiej oraz uregulowaniu wzajemnych relacji między małżonkami. Kiedy można żądać separacji? Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Kiedy nie można orzec separacji? Sąd nie orzeknie separacji jeżeli wskutek niej mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Separacja jest niedopuszczalna, jeżeli byłoby to sprzeczne …

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie Kiedy można orzec rozwód z winy współmałżonka? Sąd orzeka rozwód z orzeczeniem o winie, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego może nastąpić na wniosek zainteresowanej strony. Sąd może orzec również rozwód z winy obojga stron. Co może być przyczyną zawinienia? Przyczyną zawinienia może być …

Odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

Odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

Odszkodowanie Odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych należą się poszkodowanym jeżeli szkody zostały wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie ( Dz. U. 2016, poz. 1082 ). Ustawa …