Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku?

Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku?

Co powinien zawierać wniosek o odrzucenie spadku? Twój bliski zostawił długi, których nie chcesz odziedziczyć? W niniejszym poście wyjaśnię Ci jak napisać wniosek o odrzucenie spadku, aby uniknąć problemów spadkowych. Wzór wniosku Przykładowy wniosek do sądu powinien zawierać następujące elementy: Wskazanie miejsca i daty sporządzenia oświadczenia. Oznaczenie sądu, do którego składany jest wniosek. Oświadczenie  o odrzuceniu spadku …

Jak napisać pozew o rozwód ? – wniosek rozwodowy bezpłatnie pdf

Jak napisać pozew o rozwód ? – wniosek rozwodowy bezpłatnie pdf

Co powinien zawierać pozew rozwodowy? Pozew o rozwód, nazywany też wnioskiem rozwodowym, to pismo procesowe ściśle sformalizowe przez przepisy prawa. Ale do rzeczy. Strony postępowania Na wstępie w pozwie musisz oznaczyć strony postępowania. W tym miejscu podajesz dane powoda, tj. imię, nazwisko, adres i numer pesel, dane pozwanego tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania. Właściwość …

RODO a ochrona danych osobowych

RODO a ochrona danych osobowych

RODO a ochrona danych osobowych Jesteśmy już w nowym roku, a w nim czekają na nas różne zmiany. Jedna z takich zmian wejdzie w życie 25 maja 2018 roku. Ta zmiana to wprowadzenie RODO (GDPR). RODO to skrót od nowego unijnego rozporządzenia związanego z ochroną danych osobowych. Co na to wszystko Generalny Inspektor Ochrony Danych …

Prawa konsumenta

Prawa konsumenta

Prawa konsumenta Prawa konsumenta określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – kliknij. , która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. Odstąpienie od umowy Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jakie prawa …

Długi spadkowe – odpowiedzialność spadkobierców – odrzucenie spadku

Długi spadkowe – odpowiedzialność spadkobierców – odrzucenie spadku

Czy długi spadkowe wchodzą w skład spadku? Zgodnie z regułą wyrażoną w kodeksie cywilnym z chwilą śmierci prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na jedną lub kilka osób. Kiedy następuje nabycie spadku? Nabycie spadku z chwilą jego otwarcia. W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku sąd spadku ma obowiązek badania z urzędu kto jest spadkobiercą. Niezależnie od wniosku …