Cofnięcie adwokata wyznaczonego z urzędu

Kiedy sąd cofnie adwokata wyznaczonego z urzędu?adwokat

Sąd cofnie ustanowienie adwokata wyznaczonego z urzędu, jeżeli okaże się, że okoliczności, na których podstawie je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.

Zwolnienie od kosztów sądowych

Również w razie cofnięcia przez sąd zwolnienia od kosztów sądowych wygasa pełnomocnictwo procesowe takiego adwokata. W takich sytuacjach strona obowiązana jest uiścić wynagrodzenie adwokata dla niej ustanowionego zgodnie z obowiązującą taryfą.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć kiedy sąd może przyznać adwokata z urzędu skontaktuj się z kancelarią adwokacką prowadzącym sprawy cywilne.