Długi spadkowe – odpowiedzialność spadkobierców – odrzucenie spadku

Czy długi spadkowedługi spadek dziedziczenie odrzucenie

wchodzą w skład spadku?

Zgodnie z regułą wyrażoną w kodeksie cywilnym z chwilą śmierci prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na jedną lub kilka osób.

Kiedy następuje nabycie spadku?

Nabycie spadku z chwilą jego otwarcia. W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku sąd spadku ma obowiązek badania z urzędu kto jest spadkobiercą. Niezależnie od wniosku sąd stwierdza nabycie spadku przez spadkobierców.

Dziedziczenie testamentowe czy ustawowe

W postępowaniu spadkowym priorytetem jest dziedziczenie na podstawie testamentu. Przepisy przewidują jednak możliwość odrzucenia spadku przez spadkobierców testamentowych, stwarzając dla nich możliwość wyboru między dziedziczeniem testamentowym, a ustawowym.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

W dniu 18 października 2015 r. nastąpiła zmiana przepisów kodeksu cywilnego w zakresie braku oświadczenia spadkobiercy o odrzuceniu spadku. Do tego czasu obowiązywał zasada, wg której w przypadku niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w stosownym terminie spadkobierca nabywał spadek wprost. Miało to ten skutek, iż spadkobierca odpowiadał on za długi spadkowe, zarówno składnikami wchodzącym w skład masy spadkowej, jak i również swoim majątkiem osobistym. Po wskazanych zmianach przepisów prawnych spadkobierca, który nie złożył oświadczenia o odrzuceniu spadku nabywa go z dobrodziejstwem inwentarza, czyli odpowiada za długi spadkowe do wysokości czynnej masy spadku.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat długów spadkowych, zasad odrzucenia spadku oraz ich skutków skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych  udzielą Ci wyczerpującej pomocy prawnej.