Jak napisać pozew o rozwód – krok po kroku

jak napisać pozew o rozwód - ile kosztuje napisanie pozwuCo powinien zawierać pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód – pismo procesowe ściśle sformalizowe przez prawo. Ale do rzeczy. Na wstępie w pozwie musisz oznaczyć strony postępowania. W tym miejscu podajesz dane powoda, tj. imię, nazwisko, adres i numer pesel, dane pozwanego tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania. Potem określasz tytuł pisma – pozew o rozwód.

Pozew skała się zasadniczo z dwóch części, tj.: petitum i uzasadnienia.

Petitum

W petitum definiujesz swoje roszczenia, czyli podajesz o co wnosisz. Możesz żądać np.:

 • rozwiązania małżeństwa przez rozwód – z wyłącznej winy pozwanego/powódki, ewentualnie z winy obu stron, ewentualnie bez orzekania o winie,
 • uregulowania sposobu korzystania z mieszkania – nie orzekanie o mieszkaniu stron lub orzeczenie eksmisji pozwanego.

Małoletnie dzieci stron

Jeśli posiadasz małoletnie dzieci pochodzące ze związku małżeńskiego, to w petitum muszą być określone żądania, które dotyczą ich praw, np: powierzenie władzy rodzicielskiej, zasądzenia alimentów, uregulowania kontaktów.

W petitum możesz podać dodatkowe wnioski, przykładowo o:

 • zwolnienie od kosztów sądowych,
 • wydanie postanowienia zabezpieczającego,
 • zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania,
 • to, by sąd zwrócił się do określonej instytucji o nadesłanie dokumentacji, którą wnioskujesz w uzasadnieniu – np. akta sprawy o alimenty, która jest w toku.

Do którego sądu złożyć pozew?

Pozew kierujesz do sądu okręgowego według właściwości ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania.

Uzasadnienie pozwu

W uzasadnieniu wyjaśniasz dlaczego składasz pozew rozwodowy i wskazujesz wnioski dowodowe, które mają na celu wykazanie zasadności Twoich twierdzeń.

Jak napisać uzasadnienie?

W uzasadnieniu wskazujesz kiedy został zwarty związek małżeński, dlaczego i kiedy doszło do jego rozkładu. Zbyt krótki okres trwania związku może skutkować oddaleniem powództwa w sprawie.

Wnosząc o ustalenie winy drugiej strony powinieneś wskazać przyczyny zawinienia, np. nadużywanie alkoholu, zdrada, zawnioskować dowody na te okoliczności.

Jeśli wnosisz o zasądzenie alimentów na dzieci uzasadnij ich wysokość potrzebami małoletnich i możliwościami majątkowymi pozwanego/nej.

W sprawie rozwodowej możesz wystąpić o ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, szczególnie wtedy, gdy jest to kwestia sporna między stronami. W tym zakresie można przedstawić zgodne porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów.

Obligatoryjnym punktem wyroku rozwodowego są kwestie dotyczące wspólnego mieszkania, o której orzeka sąd. Warto wskazać, iż można wnosić, aby sąd zaniechał orzekania o sposobie korzystania z mieszkania. Ma to miejsce w sytuacji, gdy strony mieszkają osobno albo zgodnie ustaliły zasady i sposób korzystania z mieszkania. Należy dodać, iż sąd może również nakazać eksmisje jednego z małżonków w przypadku rażącego nagannego postępowania.

Załączniki do pozwu

Do pozwu należy dołączyć odpisy aktów stanu cywilnego – akt małżeństwa i akty urodzenia małoletnich dzieci. Pozew składasz w dwóch egzemplarzach z dowodem uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600,00 złotych.

Przed złożeniem pozwu skorzystaj z porady dobrego adwokata, który wyjaśni Ci wszelkie wątpliwości i pomoże podjąć właściwą decyzję w sprawie. Z racji tego, iż każda sytuacja jest indywidualna niniejszy artykuł jest tylko wskazówką i nie stanowi porady prawnej w zakresie sporządzania pozwu rozwodowego.

Ile kosztuje napisanie pozwu o rozwód?

Przed wniesieniem sprawy warto sprawdzić kancelarii adwokackiej ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego przez prawnika, który zrobi to w sposób profesjonalny. Ceny mogą się od siebie różnić, bowiem wszystko zależy od stanu faktycznego sprawy, kierowanych przez powoda/powódkę żądań.

W odnośniku znajdziesz wzór pozwu o rozwód wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów i zabezpieczenie powództwa.

2 thoughts on “Jak napisać pozew o rozwód – krok po kroku

 1. Blanka

  Chciałabym zapytać jaki jest orientacyjny koszt wynajęcia adwokata do prowadzenia sprawy rozwodowej? Jakiego rzędu są to koszty? Od czego zależą?

  1. Witaj. Nie ma oficjalnego cennika, który by obowiązywał w tym zakresie. Na cenę usługi w sprawie rozwodowej ma wpływ co najmniej kilka czynników. Może to być np. renoma adwokata, miejsce prowadzenia działalności, charakter dochodzonych roszczeń, skomplikowany stan faktyczny sprawy, ilość rozpraw, ich długość. W każdym razie pewną wskazówką przy ustalaniu honorarium są koszty wskazane w rozporządzeniu o minimalnych stawkach za czynności adwokackie, gdzie koszty te są ustalone na poziomie 720 zł. Stopień zawiłości sprawy oraz inne czynniki, o których pisałem wcześniej pozwalają podwyższyć kwotę minimalną nawet sześciokrotnie, co w praktyce się nie zdarza. Oczywiście wynagrodzenie dla pełnomocnika z wyboru ustalasz w umowie z adwokatem. Warto zatem bezpośrednio zwrócić się do danego adwokata o podanie ceny za usługę.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *