Licytacja elektroniczna ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym

Licytacja elektroniczna ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym

Licytacja elektroniczna ruchomości Komornicy sądowi w dniu 8 września 2016 r. nabyli uprawnienia do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w drodze licytacji elektronicznej. Jest to efekt wprowadzenia do Kodeksu postępowania cywilnego przepisów ustawą nowelizującą z dnia z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw …

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży – od kiedy przysługuje, zakres pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży – od kiedy przysługuje, zakres pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży Kiedy kobiecie w ciąży przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? W dniu 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 2227) określające zasady udzielania kobietą w ciąży bezpłatnej pomocy …

Separacja – na czym polega, skutki prawne, ile kosztuje, uchylenie

Separacja – na czym polega, skutki prawne, ile kosztuje, uchylenie

Na czym polega separacja? Separacja polega na sądowym uchyleniu wspólnoty małżeńskiej oraz uregulowaniu wzajemnych relacji między małżonkami. Kiedy można żądać separacji? Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Kiedy nie można orzec separacji? Sąd nie orzeknie separacji jeżeli wskutek niej mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Separacja jest niedopuszczalna, jeżeli byłoby to sprzeczne …

Rozwód z orzeczeniem o winie – przyczyny, dowody, skutki prawne

Rozwód z orzeczeniem o winie – przyczyny, dowody, skutki prawne

Rozwód z orzeczeniem o winie Kiedy sąd może orzec rozwód z winy współmałżonka? Sąd orzeka rozwód z winy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego może nastąpić na wniosek zainteresowanej strony. Sąd może orzec również rozwód z winy obojga stron. Co może być przyczyną zawinienia? Przyczyną zawinienia mogą być różne zachowania. Przykładowo: …

Odszkodowanie za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

Odszkodowanie za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

Dochodzenie odszkodowania Odszkodowanie za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych należą się poszkodowanym jeżeli szkody zostały wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie ( Dz. U. 2016, poz. 1082 …