Wykaz prac wzbronionych młodocianym

W dniu 15.07.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac ( Dz. U. 2015 poz. 929 ). W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych …

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Przeciwdziałanie narkomanii W dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2015, poz. 875 ). Wprowadzone zmiany mają na celu skuteczniejszą walkę z dostępnymi na rynku dopalaczami. Narkomania Ustawa definiuje pojęcie narkomanii jako stałe lub okresowe …

Adwokat z urzędu dla oskarżonego w postępowaniu przyspieszonym

Adwokat z urzędu dla oskarżonego w postępowaniu przyspieszonym

Adwokat z urzędu W dniu 1 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym – kliknij. Dyżury adwokatów Dyżury adwokatów i radców prawnych organizowane w celu umożliwienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym są …

Regulamin urzędowania sądów powszechnych 2015 r.

Regulamin urzędowania sądów powszechnych 2015 r.

W dniu 8 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 925 ). Rozporządzenie określa wewnętrzną organizację, porządek funkcjonowania sądów powszechnych, porządek czynności podejmowanych w sądach oraz urzędowania organów sądów. Rozporządzenie określa również tok czynności administracyjnych w sprawach należących do …

Bankowy tytuł egzekucyjny uchylony

Bankowy tytuł egzekucyjny uchylony

Bankowy tytuł egzekucyjny Bankowy tytuł egzekucyjny jest pozasądowym tytułem egzekucyjnym stwierdzającym istnienie wierzytelności. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12 orzekł, iż  art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są …