Ustawa o radiofonii i telewizji

Ustawa o radiofonii i telewizji

Radio i telewizja W dniu 8 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji ( Dz. U. 2016, poz. 25 ). Kadencje organów Z dniem wejścia w życie wskazanej ustawy uległy skróceniu kadencje oraz wygasły mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych spółek „Telewizja …

Trybunał Konstytucyjny

W dniu 4 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – kliknij.  Wg ustawy Prezesa Trybunału powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne na okres trzech lat. Na stanowisko Prezesa Trybunału można być powołanym dwukrotnie.  Kadencja dotychczasowego Prezesa i Wiceprezesa …