Licytacja elektroniczna ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym

Licytacja elektroniczna ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym

Licytacja elektroniczna ruchomości Komornicy sądowi w dniu 8 września 2016 r. nabyli uprawnienia do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w drodze licytacji elektronicznej. Jest to efekt wprowadzenia do Kodeksu postępowania cywilnego przepisów ustawą nowelizującą z dnia z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw …

Cofnięcie adwokata wyznaczonego z urzędu

Cofnięcie adwokata wyznaczonego z urzędu

Kiedy sąd cofnie adwokata wyznaczonego z urzędu? Sąd cofnie ustanowienie adwokata wyznaczonego z urzędu, jeżeli okaże się, że okoliczności, na których podstawie je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. Zwolnienie od kosztów sądowych Również w razie cofnięcia przez sąd zwolnienia od kosztów sądowych wygasa pełnomocnictwo procesowe takiego adwokata. W takich sytuacjach strona obowiązana jest uiścić wynagrodzenie adwokata dla …

Bankowy tytuł egzekucyjny uchylony

Bankowy tytuł egzekucyjny uchylony

Bankowy tytuł egzekucyjny Bankowy tytuł egzekucyjny jest pozasądowym tytułem egzekucyjnym stwierdzającym istnienie wierzytelności. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12 orzekł, iż  art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są …