Prawo o stowarzyszeniach

W dniu 19 listopada 2015 r. ogłoszona została ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie z dniem 20 maja 2016 r. Część przepisów zacznie obowiązywać z dniem 4 grudnia 2015 r., bądź od dnia 1 stycznia 2017 r. – kliknij. …

Prawo o zgromadzeniach

W dniu 14 października 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach – kliknij.  Najważniejsze zmiany wprowadzone wskazaną wyżej ustawą dotyczą nowej definicji zgromadzenia, wprowadzono uproszczony sposób składania zawiadomień i nowy tryb postępowania uproszczonego.