Nagrywanie rozpraw karnych

Nagrywanie rozpraw karnych

Nagrywanie rozpraw karnych 2 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego ( Dz.U. 2015, poz. 1334 ). Wprowadzona zmiana dotyczy rejestrowania przebieg każdej rozprawy sądowej w procesie karnym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. Zapis dźwięku i obrazu Strona, obrońca, pełnomocnik …

Lista obrońców z urzędu

Lista obrońców z urzędu

Obrońca z urzędu W dniu 12 listopada 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu ( Dz. U. 2015, poz. 1787 ). Lista obrońców Prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza obrońcę z urzędu z listy …

Koszty procesu sądu odwoławczego zaskarżalne

Kiedy wchodzą w życie zmiany w przedmiocie kosztów procesu sądu odwoławczego? W dniu 1 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego ( Dz. U. 2015, poz. 1185 ). Od jakich postanowień przysługuje zażalenie? Zażalenie do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego przysługuje od postanowień, o …

Obrońca w sprawie o wykroczenie

Obrońca w sprawie o wykroczenie

Obrońca w sprawie o wykroczenie Z dniem 1 sierpnia 2015 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia uchwalone 15 maja 2015 r. ( Dz. U. 2015 poz. 841). Komu przysługuje prawo do obrońcy? Prawo do obrony, w tym do korzystania z pomocy jednego obrońcy przysługuje osobie, co do której …

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Przeciwdziałanie narkomanii W dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2015, poz. 875 ). Wprowadzone zmiany mają na celu skuteczniejszą walkę z dostępnymi na rynku dopalaczami. Narkomania Ustawa definiuje pojęcie narkomanii jako stałe lub okresowe …