Obrót ziemią rolną – nowe zasady

Obrót ziemią rolną – nowe zasady

Obrót ziemią rolną Obrót ziemią rolną z dniem 30 kwietnia 2016 r.  został ograniczony. W tym dniu weszła w życie ustawa  z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – kliknij. Ustaw wprowadza do dnia 30 kwietnia 2024 r. ograniczenia w zbywaniu nieruchomości albo ich części wchodzących w …