Zmiany w Kodeksie Pracy 2016

Zmiany w Kodeksie Pracy 2016

Prawo pracy W dniu 22 lutego 2016 r. nastąpiła zmiana w przepisach prawa pracy. W tym dniu weszła w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw – kliknij.  Umowy na czas określony Wskazana zmiana dotyczy zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Wprowadzono ograniczenie czasu trwania …

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski W dniu 2 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U 2015, poz. 1268 ). Wprowadzona zmiana włącza dodatkowy urlop macierzyński do urlopu rodzicielskiego, który tym samym został wydłużony do 32 tygodni. Również z dniem …

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

W dniu 15.07.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac ( Dz. U. 2015 poz. 929 ). W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych …