Jak napisać pozew o rozwód ? – wniosek rozwodowy bezpłatnie pdf

Jak napisać pozew o rozwód ? – wniosek rozwodowy bezpłatnie pdf

Co powinien zawierać pozew rozwodowy? Pozew o rozwód, nazywany też wnioskiem rozwodowym, to pismo procesowe ściśle sformalizowe przez przepisy prawa. Ale do rzeczy. Strony postępowania Na wstępie w pozwie musisz oznaczyć strony postępowania. W tym miejscu podajesz dane powoda, tj. imię, nazwisko, adres i numer pesel, dane pozwanego tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania. Właściwość …

Separacja – na czym polega, skutki prawne, ile kosztuje, uchylenie

Separacja – na czym polega, skutki prawne, ile kosztuje, uchylenie

Na czym polega separacja? Separacja polega na sądowym uchyleniu wspólnoty małżeńskiej oraz uregulowaniu wzajemnych relacji między małżonkami. Kiedy można żądać separacji? Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Kiedy nie można orzec separacji? Sąd nie orzeknie separacji jeżeli wskutek niej mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Separacja jest niedopuszczalna, jeżeli byłoby to sprzeczne …

Rozwód z orzeczeniem o winie – przyczyny, dowody, skutki prawne

Rozwód z orzeczeniem o winie – przyczyny, dowody, skutki prawne

Rozwód z orzeczeniem o winie Kiedy sąd może orzec rozwód z winy współmałżonka? Sąd orzeka rozwód z winy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego może nastąpić na wniosek zainteresowanej strony. Sąd może orzec również rozwód z winy obojga stron. Co może być przyczyną zawinienia? Przyczyną zawinienia mogą być różne zachowania. Przykładowo: …