Urlop rodzicielski

urlop rodzicielskiUrlop rodzicielski

W dniu 2 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U 2015, poz. 1268 ).

Wprowadzona zmiana włącza dodatkowy urlop macierzyński do urlopu rodzicielskiego, który tym samym został wydłużony do 32 tygodni.

Również z dniem 2 stycznia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków ( Dz. U. 2015, poz 2243 ).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat nowych zasad dotyczących udzielania urlopu rodzicielskiego, to skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy udzielą Ci wyczerpującej pomocy prawnej.