Przejdź do treści
Blog prawniczy » Adwokat z urzędu w postępowaniu przyspieszonym

Adwokat z urzędu w postępowaniu przyspieszonym

  Adwokat z urzędu dla oskarżonego

  W dniu 1 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym.

  Gdzie adwokaci pełnią dyżury?

  Dyżury adwokatów i radców prawnych organizowane w celu umożliwienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym są pełnione przy sądach rejonowych.

  Kto ustala liczbę adwokatów?

  Liczbę adwokatów i radców prawnych pełniących dyżury przy poszczególnych sądach rejonowych w poszczególnych okresach ustala prezes sądu okręgowego w porozumieniu z prezesem właściwego sądu rejonowego po zasięgnięciu opinii okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych, których zasięg terytorialny obejmuje obszar właściwości danego sądu rejonowego.

  Kto udostępnia podejrzanemu listę adwokatów?

  Jeżeli podejrzany nie ma obrońcy, organ prowadzący postępowanie przygotowawcze, pouczając podejrzanego o uprawieniu do korzystania z pomocy obrońcy, udostępnia mu listę adwokatów i radców prawnych pełniących dyżury. Oświadczenie podejrzanego w przedmiocie ustanowienia obrońcy dołącza się do wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym.

  Kto składa wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu?

  Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu złożony przez podejrzanego organ prowadzący postępowanie przygotowawcze przekazuje za pośrednictwem telefaksu, bezpośrednio po złożeniu wniosku, do sądu właściwego do rozpoznania sprawy wraz z dokumentami złożonymi przez podejrzanego w celu wykazania, że nie jest on w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

  Kontakt z adwokatem

  Prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy po wyznaczeniu obrońcy z urzędu podaje oskarżonemu następujące informacje umożliwiające kontakt z adwokatem lub radcą prawnym:
  1) imię i nazwisko;
  2) adres do doręczeń;
  3) numer telefonu;
  4) numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat wyznaczania obrońcy z urzędu dla oskarżonego w postępowaniu przyspieszonym skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych udzielą Ci wyczerpującej pomocy prawnej.

  Adwokat z urzędu