Jak napisać wniosek o wydanie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym – co powinien zawierać? Przedmiotowy wniosek powinien zawierać niezbędne informacje dotyczące osoby składającej wniosek oraz osoby tymczasowo aresztowanej. Gdzie złożyć wniosek i kto wydaje zezwolenie na widzenie? Jeżeli sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego to wniosek należy skierować do właściwej prokuratury – rejonowa, okręgowa, regionalna, na wniosek której sąd …

Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku?

Jak napisać wniosek o odrzucenie spadku?

Co powinien zawierać wniosek o odrzucenie spadku? Twój bliski zostawił długi, których nie chcesz odziedziczyć? W niniejszym poście wyjaśnię Ci jak napisać wniosek o odrzucenie spadku, aby uniknąć problemów spadkowych. Wzór wniosku Przykładowy wniosek do sądu powinien zawierać następujące elementy: Wskazanie miejsca i daty sporządzenia oświadczenia. Oznaczenie sądu, do którego składany jest wniosek. Oświadczenie  o odrzuceniu spadku …

Jak napisać pozew o rozwód ? – wniosek rozwodowy bezpłatnie pdf

Jak napisać pozew o rozwód ? – wniosek rozwodowy bezpłatnie pdf

Co powinien zawierać pozew o rozwód? Wnioskiem rozwodowym, to pismo procesowe ściśle sformalizowe przez przepisy prawa. Ale do rzeczy. Strony postępowania rozwodowego Na wstępie w pozwie musisz oznaczyć strony postępowania. W tym miejscu podajesz dane powoda, tj. imię, nazwisko, adres i numer pesel, dane pozwanego tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania. Gdzie złożyć? Pismo kierujesz do sądu …

Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość – wzór oświadczenia o odstąpieniu

Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość – wzór oświadczenia o odstąpieniu

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – podstawa prawna Prawa konsumenta określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – kliknij. , która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. Kiedy można odstąpić od umowy? Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej …

Czy i jakie długi wchodzą w skład spadku po zmarłym?

Czy i jakie długi wchodzą w skład spadku po zmarłym?

Czy długi spadkowe wchodzą w skład spadku? Zgodnie z regułą wyrażoną w kodeksie cywilnym z chwilą śmierci prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na jedną lub kilka osób. Kiedy następuje nabycie spadku? Nabycie spadku z chwilą jego otwarcia. W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku sąd spadku ma obowiązek badania z urzędu kto jest spadkobiercą. Niezależnie od …