Na czym polega separacja, skutki prawne, ile kosztuje, uchylenie?

Na czym polega separacja, skutki prawne, ile kosztuje, uchylenie?

Czym jest separacja według prawa? Separacja polega na sądowym uchyleniu wspólnoty małżeńskiej oraz uregulowaniu wzajemnych relacji między małżonkami. Kiedy można żądać separacji? Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Kiedy nie można orzec separacji? Sąd nie orzeknie separacji jeżeli wskutek niej mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Separacja jest niedopuszczalna, jeżeli byłoby to …

Jak przebiega licytacja elektroniczna ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym?

Jak przebiega licytacja elektroniczna ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym?

Licytacja elektroniczna ruchomości Komornicy sądowi w dniu 8 września 2016 r. nabyli uprawnienia do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w drodze licytacji elektronicznej. Jest to efekt wprowadzenia do Kodeksu postępowania cywilnego przepisów ustawą nowelizującą z dnia z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw …

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży – od kiedy przysługuje, zakres pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży – od kiedy przysługuje, zakres pomocy prawnej

Bezpłatne porady prawne dla kobiet w ciąży Kiedy kobiecie w ciąży przysługuje nieodpłatna pomoc prawna? W dniu 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 2227) określające zasady udzielania kobietą w ciąży bezpłatnej pomocy …

Kiedy można żądać rozwodu z orzeczeniem o winie – przyczyny, dowody, skutki prawne

Kiedy można żądać rozwodu z orzeczeniem o winie – przyczyny, dowody, skutki prawne

Kiedy można żądać rozwodu z winy? Sąd orzeka rozwód z winy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego może nastąpić na wniosek zainteresowanej strony. Sąd może orzec również rozwód z winy obojga stron. Co może być przyczyną winy? Przyczyną zawinienia mogą być różne zachowania. Przykładowo: alkoholizm, porzucenie małżonka, agresja, …