Przejdź do treści
Blog prawniczy » Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

  Czy długi spadkowe wchodzą w skład spadku?

  Zgodnie z regułą wyrażoną w kodeksie cywilnym z chwilą śmierci prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na jedną lub kilka osób.

  Kiedy następuje nabycie spadku?

  Nabycie spadku z chwilą jego otwarcia. W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku sąd spadku ma obowiązek badania z urzędu kto jest spadkobiercą. Niezależnie od wniosku sąd stwierdza nabycie spadku przez spadkobierców.

  Kiedy występuje dziedziczenie testamentowe, a kiedy ustawowe?

  W postępowaniu spadkowym priorytetem jest dziedziczenie na podstawie testamentu. Przepisy przewidują jednak możliwość odrzucenia spadku przez spadkobierców testamentowych, stwarzając dla nich możliwość wyboru między dziedziczeniem testamentowym, a ustawowym.

  Co w razie braku oświadczenia o odrzuceniu spadku?

  W dniu 18 października 2015 r. nastąpiła zmiana przepisów kodeksu cywilnego w zakresie braku oświadczenia spadkobiercy o odrzuceniu spadku. Do tego czasu obowiązywał zasada, wg której w przypadku niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w stosownym terminie spadkobierca nabywał spadek wprost.

  Co oznacza nabycie spadku wprost?

  Nabycie spadku wprost powoduje, iż spadkobierca odpowiada on za długi spadkowe, zarówno składnikami wchodzącym w skład masy spadkowej, jak i również swoim majątkiem osobistym. Po wskazanych zmianach przepisów prawnych spadkobierca, który nie złożył wniosku o odrzucenie spadku nabywa go z dobrodziejstwem inwentarza, czyli odpowiada za długi spadkowe do wysokości czynnej masy spadku.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat długów spadkowych, zasad odrzucenia spadku oraz ich skutków skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych  udzielą Ci wyczerpującej pomocy prawnej.

  długi spadkowe