Czy i jakie długi wchodzą w skład spadku po zmarłym?

Długi spadkoweCzy długi spadkowe wchodzą w skład spadku?

Zgodnie z regułą wyrażoną w kodeksie cywilnym z chwilą śmierci prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na jedną lub kilka osób.

Kiedy następuje nabycie spadku?

Nabycie spadku z chwilą jego otwarcia. W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku sąd spadku ma obowiązek badania z urzędu kto jest spadkobiercą. Niezależnie od wniosku sąd stwierdza nabycie spadku przez spadkobierców.

Kiedy występuje dziedziczenie testamentowe, a kiedy ustawowe?

W postępowaniu spadkowym priorytetem jest dziedziczenie na podstawie testamentu. Przepisy przewidują jednak możliwość odrzucenia spadku przez spadkobierców testamentowych, stwarzając dla nich możliwość wyboru między dziedziczeniem testamentowym, a ustawowym.

Co w razie braku oświadczenia o odrzuceniu spadku?

W dniu 18 października 2015 r. nastąpiła zmiana przepisów kodeksu cywilnego w zakresie braku oświadczenia spadkobiercy o odrzuceniu spadku. Do tego czasu obowiązywał zasada, wg której w przypadku niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w stosownym terminie spadkobierca nabywał spadek wprost.

Co oznacza nabycie spadku wprost?

Nabycie spadku wprost powoduje, iż spadkobierca odpowiada on za długi spadkowe, zarówno składnikami wchodzącym w skład masy spadkowej, jak i również swoim majątkiem osobistym. Po wskazanych zmianach przepisów prawnych spadkobierca, który nie złożył wniosku o odrzucenie spadku nabywa go z dobrodziejstwem inwentarza, czyli odpowiada za długi spadkowe do wysokości czynnej masy spadku.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat długów spadkowych, zasad odrzucenia spadku oraz ich skutków skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych  udzielą Ci wyczerpującej pomocy prawnej.

Adwokat Wiktor Gamracki

Doświadczony prawnik. Zawodowo zajmuje się doradztwem prawnym. Autor publikacji o tematyce prawnej. Znawca prawa gospodarczego, budowlanego, prawa nieruchomości.