Przejdź do treści
Blog prawniczy » Czy dopalacze są legalne?

Czy dopalacze są legalne?

  W dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2015, poz. 875 ). Wprowadzone zmiany mają na celu skuteczniejszą walkę z dostępnymi na rynku dopalaczami.

  Czym są dopalacze?

  Dopalacze jest to nazwa potoczna. Są nimi różnego rodzaju produkty, które zawierają substancje psychoaktywne.

  Czy dopalacze są legalne?

  Ważne jest, iż dopalacze nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Jakie skutki w organizmie człowieka wywołuje spożycie dopalaczy?

  Spożycie dopalaczy wywołuje w organizmie efekt narkotyczny, podobnie jak substancje zdelegalizowane.

  Co to jest narkomania i na czym polega według ustawy?

  Ustawa definiuje pojęcie narkomanii jako stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich.

  Co to jest substancja psychoaktywna i jak określa ją ustawa?

  Ustawą zostało wprowadzone nowa definicja ustawowa – nowa substancja psychoaktywna. Jest to substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy.

  Czy ustawa określa pojęcie ziela konopi?

  Ziele konopi innych niż włókniste otrzymało nową definicję. Jest to każda naziemna część rośliny konopi (pojedynczą lub w mieszaninie), z wyłączeniem nasion, zawierającą powyżej 0,20% sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego ).

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii skontaktuj się z kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o narkotyki udzielą Ci wyczerpującej pomocy prawnej. Jeżeli pozostajesz w trudnej sytuacji materialnej możesz strać się o wyznaczenia adwokata z urzędu.

  odpowiedzialność karna za dopalacze