Przejdź do treści
Blog prawniczy » Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód?

  Zgodnie z taryfą opłat ustalonych ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych sąd pobiera opłatę 600 zł za prowadzenie sprawy o rozwód. Warto dodać, iż w przypadku zgodnego rozwodu wysokość opłaty sądowej może ulec zmniejszeniu do 300 zł. Wskazana kwota ulega rozdzieleniu po połowie.

  Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód?

  Koszt adwokata w sprawie o rozwód jest określony w zawartej umowie między stronami. Honorarium w tym zakresie zależy od stanu faktycznego sprawy oraz zgłaszanych roszczeń przez strony. To z kolei wiąże się z nakładem pracy jaki należy włożyć w profesjonalne prowadzenie sprawy. Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu określił minimalne koszty zastępstwa adwokackiego w sprawie o rozwód na kwotę 720 zł.

  Zwolnienie od kosztów sądowych – kto i kiedy może się starać?

  Strona, która nie jest w stanie ponieść opłaty sądowej związanej z wniesieniem sprawy do sądu może złożyć wniosek o zwolnienie jej w całości lub w części od kosztów sądowych w sprawie o rozwód. Do wskazanego wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku dochodach oraz źródłach utrzymania na specjalnym sądowym formularzu. Sąd w pierwszej kolejności rozpoznaje złożony wniosek o zwolnienie, co może mieć wpływ na termin rozpoznania sprawy.

  Ile kosztuje napisanie pozwu o rozwód?

  Pozew o rozwód jest pismem procesowym. Jego warunki określa kodeks postępowania cywilnego. W Rzeszowie sporządzenie pozwu w kancelarii adwokackiej zależy od tego jakich roszczeń strona powodowa chce dochodzić oraz jakie i ile wniosków dowodowych chce zgłosić w pierwszym piśmie procesowym. Jeżeli chcesz dowiedzieć się ile kosztuje napisanie pozwu w sprawie o rozwód zadzwoń do nas.

  Ile kosztuje porada prawna w sprawie rozwodowej?

  Koszt konsultacji prawnej w sprawie o rozwód to kwota rzędu od 100 do 200 zł.

  ile kosztuje rozwód?