Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość – wzór oświadczenia o odstąpieniu

Wzór ośwaidczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległośćOdstąpienie od umowy zawartej na odległość – podstawa prawna

Prawa konsumenta określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – kliknij. , która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.

Kiedy można odstąpić od umowy?

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Jakie prawa określa ustawa?

Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:

1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;

2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;

3)zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Kiedy wygasa prawo odstąpienia od umowy?

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu.

Jak napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy?

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do w/w ustawy.

Jakie są skutki prawne odstąpienia od umowy?

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

W jakim terminie sprzedawca ma zwrócić zapłacone koszty kupującemu?

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat praw i obowiązków konsumentów skontaktuj się z kancelarią adwokacką prowadzącą sprawy cywilne. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzaniu spraw z udziałem konsumentów udzielą Ci stosownej pomocy prawnej.

Adwokat Wiktor Gamracki

Doświadczony prawnik. Zawodowo zajmuje się doradztwem prawnym. Autor publikacji o tematyce prawnej. Znawca prawa gospodarczego, budowlanego, prawa nieruchomości.