Przejdź do treści
Blog prawniczy » Jak odstąpić od umowy sprzedaży?

Jak odstąpić od umowy sprzedaży?

  Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

  Prawa konsumenta określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.

  Kiedy można odstąpić od umowy?

  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

  Jakie prawa określa ustawa?

  Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:

  1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;

  2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;

  3)zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

  Kiedy wygasa prawo odstąpienia od umowy?

  Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu.

  Jak napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy?

  Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do w/w ustawy.

  Jakie są skutki prawne odstąpienia od umowy?

  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

  W jakim terminie sprzedawca ma zwrócić zapłacone koszty kupującemu?

  Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat praw i obowiązków konsumentów skontaktuj się z kancelarią adwokacką prowadzącą sprawy cywilne. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzaniu spraw z udziałem konsumentów udzielą Ci stosownej pomocy prawnej.

  umowa zawarta na odległość odstąpienie