Przejdź do treści
Blog prawniczy » Jak uzyskać urlop rodzicielski?

Jak uzyskać urlop rodzicielski?

  Jaka jest podstawa prawna udzielenia urlopu rodzicielskiego?

  W dniu 2 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U 2015, poz. 1268 ).

  Jak długo trwa urlop rodzicielski?

  Wprowadzona zmiana włącza dodatkowy urlop macierzyński do urlopu rodzicielskiego, który tym samym został wydłużony do 32 tygodni.

  Komu przysługuje urlop rodzicielski?

  Urlop rodzicielski przysługuje zarówno matce, jak i ojcu.

  Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego

  Z dniem 2 stycznia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków ( Dz. U. 2015, poz 2243 ).

  Czy można skorzystać z urlopu rodzicielskiego w częściach?

  Urlop rodzicielski ten jest urlopem fakultatywnym. Oznacza to, że rodzice dziecka mogą, ale nie muszą z niego korzystać. Może on być wykorzystany w części lub w całości, np. 10 albo 28 tygodni. Na jego wykorzystanie rodzice mają czas aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat nowych zasad dotyczących udzielania urlopu rodzicielskiego, to skontaktuj się z kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy udzielą Ci wyczerpującej pomocy prawnej.

  urlop rodzicielski