Koszty procesu sądu odwoławczego zaskarżalne

Kiedy wchodzą w życie zmiany w przedmiocie kosztów procesu sądu odwoławczego?

W dniu 1 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego ( Dz. U. 2015, poz. 1185 ).

Od jakich postanowień przysługuje zażalenie?

Zażalenie do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego przysługuje od postanowień, o których po raz pierwszy orzekał sąd odwoławczy:

-w przedmiocie kosztów procesu,

-o przeprowadzeniu obserwacji,

-o zastosowaniu środka zapobiegawczego,

-o nałożeniu kary porządkowej.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat postępowania karnego skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego udzielą Ci wyczerpującej porady prawnej.

Adwokat Wiktor Gamracki

Doświadczony prawnik. Zawodowo zajmuje się doradztwem prawnym. Autor publikacji o tematyce prawnej. Znawca prawa gospodarczego, budowlanego, prawa nieruchomości.