Przejdź do treści
Blog prawniczy » Koszty procesu sądu odwoławczego

Koszty procesu sądu odwoławczego

  Kiedy wchodzą w życie zmiany w przedmiocie kosztów procesu sądu odwoławczego?

  W dniu 1 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego ( Dz. U. 2015, poz. 1185 ).

  Od jakich postanowień przysługuje zażalenie?

  Zażalenie do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego przysługuje od postanowień, o których po raz pierwszy orzekał sąd odwoławczy:

  -w przedmiocie kosztów procesu,

  -o przeprowadzeniu obserwacji,

  -o zastosowaniu środka zapobiegawczego,

  -o nałożeniu kary porządkowej.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat postępowania karnego skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego udzielą Ci wyczerpującej porady prawnej.