Przejdź do treści
Blog prawniczy » Kto wyznacza obrońcę z urzędu?

Kto wyznacza obrońcę z urzędu?

  Lista obrońców z urzędu

  W dniu 12 listopada 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu ( Dz. U. 2015, poz. 1787 ).

  Kto i kiedy wyznacza obrońców z urzędu?

  Prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza obrońcę z urzędu z listy obrońców, według kolejności wpływu wniosków i potrzeb wynikających z innych okoliczności uzasadniających jego wyznaczenie, uwzględniając posiadane informacje o braku sprzeczności interesów stron postępowania.

  Co bierze się pod uwagę przy wyznaczeniu adwokata lub radcy prawnego z urzędu?

  Wyznaczając obrońcę z urzędu z listy obrońców ustalonej przez prezesa sądu okręgowego oraz przez prezesa sądu apelacyjnego, bierze się pod uwagę również adres do doręczeń adwokata lub radcy prawnego względem miejsca zamieszkania lub pobytu oskarżonego oraz względem siedziby sądu.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat ustalania listy obrońców z urzędu skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych udzielą Ci wyczerpującej porady prawnej.

  Obrońca z urzędu