Jak uzyskać odszkodowanie za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny

Odszkodowanie za szkody łowieckie – podstawa prawna Odszkodowanie za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych należą się poszkodowanym jeżeli szkody zostały wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie ( …