Obrońca w sprawie o wykroczenie

Obrońca w sprawie o wykroczenie

Obrońca w sprawie o wykroczenie – podstawa prawna Z dniem 1 sierpnia 2015 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia uchwalone 15 maja 2015 r. ( Dz. U. 2015 poz. 841). Komu przysługuje prawo do obrońcy? Prawo do obrony, w tym do korzystania z pomocy jednego obrońcy przysługuje osobie, …

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

Jakich prac nie wolno wykonywać młodocianym? – podstawa prawna W dniu 15.07.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac ( Dz. U. 2015 poz. 929 ). W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia …

Adwokat z urzędu dla oskarżonego w postępowaniu przyspieszonym

Adwokat z urzędu dla oskarżonego w postępowaniu przyspieszonym

Adwokat z urzędu dla oskarżonego w postępowaniu przyspieszonym – podstawa prawna W dniu 1 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym – kliknij. Gdzie adwokaci pełnią dyżury? Dyżury adwokatów i radców prawnych organizowane w celu …

Regulamin urzędowania sądów powszechnych 2015 r.

Regulamin urzędowania sądów powszechnych 2015 r.

Gdzie znaleźć regulamin urzędowania sądów powszechnych? W dniu 8 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 925 ). Co określa regulamin? Rozporządzenie określa wewnętrzną organizację, porządek funkcjonowania sądów powszechnych, porządek czynności podejmowanych w sądach oraz urzędowania organów sądów. Rozporządzenie …