Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość – wzór oświadczenia o odstąpieniu

Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość – wzór oświadczenia o odstąpieniu

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – podstawa prawna Prawa konsumenta określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – kliknij. , która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. Kiedy można odstąpić od umowy? Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej …