Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny

Jakie zmiany zostały wprowadzone w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym? W dniu 4 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – tekst ustawy. Czy zajmuje się Trybunał Konstytucyjny? Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: -zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, -zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, które zostały ratyfikowane, -skargi …

Prawo o zgromadzeniach

Prawo o zgromadzeniach – aktualny tekst ustawy W dniu 14 października 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach – kliknij.  Uproszczony sposób składania zawiadomień Najważniejsze zmiany wprowadzone wskazaną wyżej ustawą dotyczą nowej definicji zgromadzenia, wprowadzono uproszczony sposób składania zawiadomień i nowy tryb postępowania uproszczonego.