Ustawa o radiofonii i telewizji

Ustawa o radiofonii i telewizji

Radio i telewizja W dniu 8 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji ( Dz. U. 2016, poz. 25 ). Kadencje organów Z dniem wejścia w życie wskazanej ustawy uległy skróceniu kadencje oraz wygasły mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych spółek „Telewizja …

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny

Jakie zmiany zostały wprowadzone w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym? W dniu 4 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – tekst ustawy. Czy zajmuje się Trybunał Konstytucyjny? Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: -zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, -zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, które zostały ratyfikowane, -skargi …