Licytacja elektroniczna ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym

Licytacja elektroniczna ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym

Licytacja elektroniczna ruchomości Komornicy sądowi w dniu 8 września 2016 r. nabyli uprawnienia do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w drodze licytacji elektronicznej. Jest to efekt wprowadzenia do Kodeksu postępowania cywilnego przepisów ustawą nowelizującą z dnia z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw …

Cofnięcie adwokata wyznaczonego z urzędu – kiedy i jakie skutki?

Cofnięcie adwokata wyznaczonego z urzędu – kiedy i jakie skutki?

Kiedy sąd cofnie adwokata wyznaczonego z urzędu? Sąd cofnie ustanowienie adwokata wyznaczonego z urzędu, jeżeli okaże się, że okoliczności, na których podstawie je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. Cofnięcie zwolnienia od kosztów sądowych – jakie wywołuje skutki? W razie cofnięcia przez sąd zwolnienia od kosztów sądowych wygasa pełnomocnictwo procesowe takiego adwokata. Kto ponosi koszty wynagrodzenia adwokata …