Jak przebiega licytacja elektroniczna ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym?

Jak przebiega licytacja elektroniczna ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym?

Licytacja elektroniczna ruchomości Komornicy sądowi w dniu 8 września 2016 r. nabyli uprawnienia do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w drodze licytacji elektronicznej. Jest to efekt wprowadzenia do Kodeksu postępowania cywilnego przepisów ustawą nowelizującą z dnia z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw …

Kiedy i kto ponosi koszty wynagrodzenia adwokata wyznaczonego z urzędu?

Kiedy i kto ponosi koszty wynagrodzenia adwokata wyznaczonego z urzędu?

Kiedy sąd cofnie adwokata wyznaczonego z urzędu? Sąd cofnie ustanowienie adwokata wyznaczonego z urzędu, jeżeli okaże się, że okoliczności, na których podstawie je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. Cofnięcie zwolnienia od kosztów sądowych – jakie wywołuje skutki? W razie cofnięcia przez sąd zwolnienia od kosztów sądowych wygasa pełnomocnictwo procesowe takiego adwokata. Kto ponosi koszty wynagrodzenia adwokata …

Bankowy tytuł egzekucyjny uchylony – wyrok Trybunału Konsytucyjnego

Bankowy tytuł egzekucyjny uchylony – wyrok Trybunału Konsytucyjnego

Czy jest bankowy tytuł egzekucyjny? Bankowy tytuł egzekucyjny jest pozasądowym tytułem egzekucyjnym stwierdzającym istnienie wierzytelności. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12 orzekł, iż  art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z …