Jak napisać wniosek o wydanie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym – co powinien zawierać? Przedmiotowy wniosek powinien zawierać niezbędne informacje dotyczące osoby składającej wniosek oraz osoby tymczasowo aresztowanej. Gdzie złożyć wniosek i kto wydaje zezwolenie na widzenie? Jeżeli sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego to wniosek należy skierować do właściwej prokuratury – rejonowa, okręgowa, regionalna, na wniosek której sąd …

Nagrywanie rozpraw karnych – zasady sporządzania kopii zapisu oraz opłaty za ich wydawanie

Nagrywanie rozpraw karnych – zasady sporządzania kopii zapisu oraz opłaty za ich wydawanie

Nagrywanie rozpraw karnych – jaka jest podstawa prawna? 2 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego ( Dz.U. 2015, poz. 1334 ). Wprowadzona zmiana dotyczy rejestrowania przebieg każdej rozprawy sądowej w procesie karnym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. Czy i …

Kto wyznacza obrońcę z urzędu i co ma wpływ na wyznaczenie adwokata?

Kto wyznacza obrońcę z urzędu i co ma wpływ na wyznaczenie adwokata?

Listy obrońców z urzędu – podstawa prawna W dniu 12 listopada 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu ( Dz. U. 2015, poz. 1787 ). Kto wyznacza obrońców z urzędu? Prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy …

Koszty procesu sądu odwoławczego zaskarżalne

Kiedy wchodzą w życie zmiany w przedmiocie kosztów procesu sądu odwoławczego? W dniu 1 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego ( Dz. U. 2015, poz. 1185 ). Od jakich postanowień przysługuje zażalenie? Zażalenie do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego przysługuje od postanowień, o …