Nabywanie nieruchomości rolnych – nowe zasady

Nabywanie nieruchomości rolnych – nowe zasady

Nabywanie nieruchomości rolnych – podstawa prawna Obrót ziemią rolną z dniem 30 kwietnia 2016 r.  został ograniczony. W tym dniu weszła w życie ustawa  z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – kliknij. Ograniczenia w zbywaniu nieruchomości rolnych Ustaw wprowadza do dnia 30 kwietnia 2024 r. …