Prawo o stowarzyszeniach

Jakie zmiany w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach ?

W dniu 19 listopada 2015 r. ogłoszona została ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 20 maja 2016 r. Część przepisów zacznie obowiązywać z dniem 4 grudnia 2015 r., bądź od dnia 1 stycznia 2017 r. – kliknij.

Jakie zmiany zostały wprowadzone do ustawy Prawo o stowarzyszeniach?

Wprowadzone zmiany znoszą nadzór prewencyjny, przyznają stowarzyszeniom zwykłym zdolność prawną oraz zmniejszają minimalną liczbę członków założycieli stowarzyszenia rejestrowego.

Adwokat Wiktor Gamracki

Doświadczony prawnik. Zawodowo zajmuje się doradztwem prawnym. Autor publikacji o tematyce prawnej. Znawca prawa gospodarczego, budowlanego, prawa nieruchomości.