Blog prawniczy » Prawo o stowarzyszeniach

Prawo o stowarzyszeniach

  Jakie zmiany w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach ?

  W dniu 19 listopada 2015 r. ogłoszona została ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

  Ustawa wejdzie w życie z dniem 20 maja 2016 r. Część przepisów zacznie obowiązywać z dniem 4 grudnia 2015 r., bądź od dnia 1 stycznia 2017 r. – kliknij.

  Jakie zmiany zostały wprowadzone do ustawy Prawo o stowarzyszeniach?

  Wprowadzone zmiany znoszą nadzór prewencyjny, przyznają stowarzyszeniom zwykłym zdolność prawną oraz zmniejszają minimalną liczbę członków założycieli stowarzyszenia rejestrowego.

  Latest posts by Adwokat Wiktor Gamracki (see all)