Wykaz prac wzbronionych młodocianym

Jakich prac nie wolno wykonywać młodocianym? – podstawa prawna W dniu 15.07.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac ( Dz. U. 2015 poz. 929 ). W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia …