Jak napisać pozew o rozwód ? – wniosek rozwodowy bezpłatnie pdf

Jak napisać pozew o rozwód ? – wniosek rozwodowy bezpłatnie pdf

Co powinien zawierać pozew o rozwód? Wnioskiem rozwodowym, to pismo procesowe ściśle sformalizowe przez przepisy prawa. Ale do rzeczy. Strony postępowania rozwodowego Na wstępie w pozwie musisz oznaczyć strony postępowania. W tym miejscu podajesz dane powoda, tj. imię, nazwisko, adres i numer pesel, dane pozwanego tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania. Gdzie złożyć? Pismo kierujesz do sądu …

Na czym polega separacja, skutki prawne, ile kosztuje, uchylenie?

Na czym polega separacja, skutki prawne, ile kosztuje, uchylenie?

Czym jest separacja według prawa? Separacja polega na sądowym uchyleniu wspólnoty małżeńskiej oraz uregulowaniu wzajemnych relacji między małżonkami. Kiedy można żądać separacji? Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Kiedy nie można orzec separacji? Sąd nie orzeknie separacji jeżeli wskutek niej mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Separacja jest niedopuszczalna, jeżeli byłoby to …

Kiedy można żądać rozwodu z orzeczeniem o winie – przyczyny, dowody, skutki prawne

Kiedy można żądać rozwodu z orzeczeniem o winie – przyczyny, dowody, skutki prawne

Kiedy można żądać rozwodu z winy? Sąd orzeka rozwód z winy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego może nastąpić na wniosek zainteresowanej strony. Sąd może orzec również rozwód z winy obojga stron. Co może być przyczyną winy? Przyczyną zawinienia mogą być różne zachowania. Przykładowo: alkoholizm, porzucenie małżonka, agresja, …

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Wykonywanie władzy rodzicielskiej i utrzymywanie kontaktów z dzieckiem W dniu 29 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. 2015 poz. 1062 ). Czego dotyczy wprowadzona zmiana? Wprowadzona zmiana dotyczy wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Strony …