Przejdź do treści
Blog prawniczy » Ustawa o radiofonii i telewizji

Ustawa o radiofonii i telewizji

  Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji

  W dniu 8 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji ( Dz. U. 2016, poz. 25 ).

  Kadencje organów

  Z dniem wejścia w życie wskazanej ustawy uległy skróceniu kadencje oraz wygasły mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych spółek „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” i „Polskie Radio – Spółka Akcyjna”.

  Powołanie i odwołanie organów

  Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Członków zarządu powołuje się spośród osób posiadających kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz nieskazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat zmian wprowadzonych ustawą o radiofonii i telewizji, zasad funkcjonowania radia i telewizji online – internetowej skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw administracyjnych udzielą Ci wyczerpujących informacji.

  Radiofonia i telewizja