Blog prawniczy » Regulamin urzędowania sądów powszechnych 2016 r.

Regulamin urzędowania sądów powszechnych 2016 r.

    regulamin urzędowania sądów powszechnych 2016Aktualny tekst Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w Polsce

    W dniu 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.