Bankowy tytuł egzekucyjny uchylony – wyrok Trybunału Konsytucyjnego

Bankowy tytuł egzekucyjny uchylony – wyrok Trybunału Konsytucyjnego

Czy jest bankowy tytuł egzekucyjny? Bankowy tytuł egzekucyjny jest pozasądowym tytułem egzekucyjnym stwierdzającym istnienie wierzytelności. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12 orzekł, iż  art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z …