Kiedy i kto ponosi koszty wynagrodzenia adwokata wyznaczonego z urzędu?

Kiedy i kto ponosi koszty wynagrodzenia adwokata wyznaczonego z urzędu?

Kiedy sąd cofnie adwokata wyznaczonego z urzędu? Sąd cofnie ustanowienie adwokata wyznaczonego z urzędu, jeżeli okaże się, że okoliczności, na których podstawie je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. Cofnięcie zwolnienia od kosztów sądowych – jakie wywołuje skutki? W razie cofnięcia przez sąd zwolnienia od kosztów sądowych wygasa pełnomocnictwo procesowe takiego adwokata. Kto ponosi koszty wynagrodzenia adwokata …

Koszty procesu sądu odwoławczego zaskarżalne

Kiedy wchodzą w życie zmiany w przedmiocie kosztów procesu sądu odwoławczego? W dniu 1 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego ( Dz. U. 2015, poz. 1185 ). Od jakich postanowień przysługuje zażalenie? Zażalenie do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego przysługuje od postanowień, o …