Nagrywanie rozpraw karnych – zasady sporządzania kopii zapisu oraz opłaty za ich wydawanie

Nagrywanie rozpraw karnych – zasady sporządzania kopii zapisu oraz opłaty za ich wydawanie

Nagrywanie rozpraw karnych – jaka jest podstawa prawna? 2 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego ( Dz.U. 2015, poz. 1334 ). Wprowadzona zmiana dotyczy rejestrowania przebieg każdej rozprawy sądowej w procesie karnym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. Czy i …