Przejdź do treści
Blog prawniczy » Wykaz prac wzbronionych młodocianym

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

  Jakich prac nie wolno wykonywać młodocianym?

  W dniu 15.07.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac ( Dz. U. 2015 poz. 929 ).

  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac – „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych” – zostały wprowadzone nowe definicje.

  Jakie są prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych?

  Są to:

  -prace w narażeniu na substancje, mieszaniny lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, określone w przepisach w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, a także prace w narażeniu na substancje lub mieszaniny powstające w tych procesach,
  -prace w narażeniu na ołów lub jego związki, w zakresie, w jakim czynniki, o których mowa, są wchłaniane
  przez ludzki organizm,
  -prace w narażeniu na azbest,
  -prace z kadziami, zbiornikami lub pojemnikami zawierającymi czynniki chemiczne,
  -prace w kontakcie z lekami psychotropowymi.

  Jaki rodzaj rodzaj prac stwarza narażenie na szkodliwe działanie czynników biologicznych?

  Są to:
  -prace, przy których źródłem zakażenia lub zarażenia może być chory człowiek lub materiał zakaźny pochodzenia ludzkiego, w tym krew, tkanki, mocz, kał, w szczególności wszelkie prace w szpitalach (oddziałach) zakaźnych,
  -prace, przy których występują zagrożenia czynnikami biologicznymi, przenoszonymi na człowieka przez kontakt ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego,
  -prace, przy których występują zagrożenia czynnikami biologicznymi pochodzenia roślinnego lub mikroorganizmami przenoszonymi przez rośliny.

  Co może zrobić młodociany, jeżeli pracodawca skieruje go do pracy narażającej na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia?

  Młodociany pracownik w takiej sytuacji może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat prac wzbronionych młodocianym skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy udzielą Ci wyczerpującej pomocy prawnej.

  Jakich prac nie wolno wykonywać młodocianym pracownikom?