Przejdź do treści
Blog prawniczy » Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony

  Zmiany w przepisach prawa pracy dotyczące umowy o pracę na czas określony

  W dniu 22 lutego 2016 r. nastąpiła zmiana w przepisach prawa pracy. W tym dniu weszła w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw.

  Ograniczenia w zakresie umowy o pracę na czas określony

  Wskazana zmiana dotyczy zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Wprowadzono ograniczenie czasu trwania i liczby umów zawieranych na czas określony.

  Jak długo może trwać umowa o pracę na czas określony?

  Maksymalny czas zatrudnienia na podstawie umów na czas określony wynosi 33 miesiące.

  Ile umów na czas określony może zawierać pracodawca z pracownikiem?

  Łączna liczba umów na czas określony zawartych między tymi samymi stronami nie może być większa niż 3.

  Kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony?

  Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony uzależniony został od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

  1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

  umowa na czas określony