Blog prawniczy » Umowa na czas określony

Umowa na czas określony

  Umowa na czas określonyUmowy na czas określony – zmiany w przepisach prawa pracy

  W dniu 22 lutego 2016 r. nastąpiła zmiana w przepisach prawa pracy. W tym dniu weszła w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw – kliknij. 

  Umowy na czas określony

  Wskazana zmiana dotyczy zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Wprowadzono ograniczenie czasu trwania i liczby umów zawieranych na czas określony.

  Jak długo może trwać umowa na czas określony?

  Maksymalny czas zatrudnienia na podstawie umów na czas określony wynosi 33 miesiące.

  Ile umów na czas określony może zawierać pracodawca z pracownikiem?

  Łączna liczba umów na czas określony zawartych między tymi samymi stronami nie może być większa niż 3.

  Kiedy można wypowiedzieć umowę na czas określony?

  Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony uzależniony został od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

  1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.