Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

narkotyki dopalacze ziele konopi

Przeciwdziałanie narkomanii

W dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2015, poz. 875 ). Wprowadzone zmiany mają na celu skuteczniejszą walkę z dostępnymi na rynku dopalaczami.

Narkomania

Ustawa definiuje pojęcie narkomanii jako stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich.

Substancja psychoaktywna

Ustawą zostało wprowadzone nowa definicja ustawowa – nowa substancja psychoaktywna. Jest to substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy.

Ziele konopi

Ziele konopi innych niż włókniste otrzymało nową definicję. Jest to każda naziemna część rośliny konopi (pojedynczą lub w mieszaninie), z wyłączeniem nasion, zawierającą powyżej 0,20% sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego ).

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w stosowaniu prawa karnego udzielą Ci wyczerpującej pomocy prawnej.