Przejdź do treści
Blog prawniczy » Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiety w ciąży

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiety w ciąży

  Kiedy kobiecie w ciąży przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

  W dniu 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 2227) określające zasady udzielania kobietą w ciąży bezpłatnej pomocy prawnej.

  W samym dniu weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która wprowadza do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nową kategorię osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej – kobiety w ciąży.

  Jak kobieta w ciąży może uzyskać poradę prawną za darmo?

  Aby uzyskać poradę prawną w punktach pomocy prawnej kobiety w ciąży będą musiały wykazać swoje uprawnienie przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

  Jakie porady prawne będzie obejmować nieodpłatną pomoc prawną dla kobiet w ciąży?

  Nieodpłatna pomoc prawna dla tej kategorii osób będzie udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Kobiecie w ciąży bezpłatne porady prawne są udzielane poza kolejnością.

  Jaki jest zakres bezpłatnych porad prawnych?

  Bezpłatne porady prawne mają na celu poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach. Prawnik wskaże osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,  udzieleni pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.

  Co jeszcze obejmuje nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży?

  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje również sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

  Czego nie obejmują darmowe porady prawne?

  Darmowa porady prawne nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z celnego, dewizowego i handlowego. 

  Czy kobieta w ciąży może za darmo uzyskać poradę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej?

  Bezpłatne porady prawne nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat bezpłatnych porad prawnych skontaktuj się z punktami bezpłatnej pomocy prawnej.

  Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży