Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży – od kiedy przysługuje, zakres pomocy prawnej

nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży - bezpłatne porady prawne, za darmo, darmoweNieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży

Kiedy kobiecie w ciąży przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 2227) określające zasady udzielania kobietą w ciąży bezpłatnej pomocy prawnej.

W samym dniu weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która wprowadza do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nową kategorię osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej – kobiety w ciąży.

Jak kobieta w ciąży może uzyskać pomoc prawną za darmo?

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w punktach pomocy prawnej kobiety w ciąży będą musiały wykazać swoje uprawnienie przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Jakie porady prawne będzie obejmować nieodpłatną pomoc prawną dla kobiet w ciąży?

Nieodpłatna pomoc prawna dla tej kategorii osób będzie udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Kobiecie w ciąży bezpłatne porady prawne są udzielane poza kolejnością.

Jaki jest zakres bezpłatnej pomocy prawnej?

Bezpłatna pomoc prawna ma na celu poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach. Prawnik wskaże osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,  udzieleni pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Co jeszcze obejmuje darmowa pomoc prawna dla kobiet w ciąży?

Darmowa pomoc prawna obejmuje również sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Czego nie obejmuje darmowa pomoc prawna?

Darmowa pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z celnego, dewizowego i handlowego. 

Czy kobieta w ciąży może za darmo uzyskać pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej?

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat nieodpłatnej pomocy prawnej skontaktuj się z kancelarią adwokacką.