Przejdź do treści
Blog prawniczy » Obrońca w sprawie o wykroczenie

Obrońca w sprawie o wykroczenie

  Obrońca w sprawie o wykroczenie – podstawa prawna

  Z dniem 1 sierpnia 2015 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia uchwalone 15 maja 2015 r. ( Dz. U. 2015 poz. 841).

  Komu przysługuje prawo do obrońcy?

  Prawo do obrony, w tym do korzystania z pomocy jednego obrońcy przysługuje osobie, co do której istnieje uzasadniona obawa sporządzenie przeciwko niej wniosku o ukaranie.

  Kiedy należy pouczyć osobę o przysługującym jej prawie?

  Momentem istotnym jest chwila przystąpienia do przesłuchania po powiadomieniu jej o treści zarzutów albo z chwilą wezwania jej do złożenia pisemnych wyjaśnień.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat komu i kiedy przysługuje obrońca w sprawie o wykroczenie skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego udzielą Ci wyczerpującej pomocy prawnej.

  komu przysługuje obrońca w sprawie o wykroczenie