Obrońca w sprawie o wykroczenie

obrońca w sprawie o wykroczenie - kiedy i komu przysługuje? Obrońca w sprawie o wykroczenie – podstawa prawna

Z dniem 1 sierpnia 2015 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia uchwalone 15 maja 2015 r. ( Dz. U. 2015 poz. 841).

Komu przysługuje prawo do obrońcy?

Prawo do obrony, w tym do korzystania z pomocy jednego obrońcy przysługuje osobie, co do której istnieje uzasadniona obawa sporządzenie przeciwko niej wniosku o ukaranie.

Kiedy należy pouczyć osobę o przysługującym jej prawie?

Momentem istotnym jest chwila przystąpienia do przesłuchania po powiadomieniu jej o treści zarzutów albo z chwilą wezwania jej do złożenia pisemnych wyjaśnień.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat komu i kiedy przysługuje obrońca w sprawie o wykroczenie skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką. Prawnicy posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego udzielą Ci wyczerpującej pomocy prawnej.

Adwokat Wiktor Gamracki

Doświadczony prawnik. Zawodowo zajmuje się doradztwem prawnym. Autor publikacji o tematyce prawnej. Znawca prawa gospodarczego, budowlanego, prawa nieruchomości.